Korona Spółka Akcyjna

ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
tel. (041) 340 34 03, fax. (041) 340 34 15
Bank Gospodarki Żywnościowej
Numer rachunku : 20 2030 0045 1110 0000 0162 4980
http://www.korona-kielce.pl korona.sa@korona-kielce.pl

Rejestr zmian

1 Korona Spółka Akcyjna - Informacje podstawowe 2009-11-24 12:39:25
2 Korona Spółka Akcyjna - Informacje podstawowe 2009-11-24 12:39:58
3 Zgromadzenie Wspólników 2009-11-24 12:45:50
4 Zgromadzenie Wspólników 2009-11-24 12:46:11
5 Rada Nadzorcza 2009-11-24 12:46:39
6 Rada Nadzorcza 2009-11-24 12:46:53
7 Zarząd Korona S.A. 2009-11-24 12:47:30
8 Zarząd Korona S.A. 2009-11-24 12:47:38
9 Rada Nadzorcza 2009-11-24 12:50:49
10 Zarząd Korona S.A. 2009-11-24 12:51:49
11 Zgromadzenie Wspólników 2009-11-24 12:52:23
12 Korona Spółka Akcyjna - Informacje podstawowe 2009-11-24 12:56:09
13 Struktura własnościowa 2009-11-24 12:58:01
14 Struktura własnościowa 2009-11-24 12:58:07
15 Status prawny 2009-11-24 13:00:02
16 Status prawny 2009-11-24 13:00:08
17 Struktura własnościowa 2009-11-24 13:00:55
18 Przedmiot działalności 2009-11-24 13:03:14
19 Przedmiot działalności 2009-11-24 13:03:58
20 Przedmiot działalności 2009-11-24 13:04:26
21 Przedmiot działalności 2009-11-24 13:04:53
22 Przedmiot działalności 2009-11-24 13:05:34
23 Przedmiot działalności 2009-11-24 13:16:30
24 Przedmiot działalności 2009-11-24 13:34:15
25 2009-11-24 13:36:00
26 2009-11-24 13:36:27
27 2009-11-24 13:37:41
28 Majątek 2009-11-24 22:15:04
29 Majątek 2009-11-24 22:15:33
30 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-24 22:19:19
31 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-24 22:19:51
32 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 00:33:03
33 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 00:34:16
34 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 00:34:59
35 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 00:35:43
36 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 12:32:42
37 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 12:32:47
38 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 12:32:49
39 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 12:32:52
40 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 12:35:26
41 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 12:36:34
42 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 12:38:10
43 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 12:40:34
44 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 12:48:21
45 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 12:49:22
46 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 12:51:13
47 Rachunek zysku i strat rok 2009 2009-11-27 12:54:05
48 Majątek 2009-11-27 12:55:13
49 Korona Spółka Akcyjna - Informacje podstawowe 2009-11-27 12:56:15
50 Korona Spółka Akcyjna - Informacje podstawowe 2009-11-27 12:56:42
51 Status prawny 2009-11-27 12:58:54
52 Korona Spółka Akcyjna - Informacje podstawowe 2009-11-27 12:59:12
53 Redakcja biuletynu 2010-01-05 12:26:34