Korona Spółka Akcyjna

ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
tel. (041) 340 34 03, fax. (041) 340 34 15
Bank Gospodarki Żywnościowej
Numer rachunku : 20 2030 0045 1110 0000 0162 4980
http://www.korona-kielce.pl korona.sa@korona-kielce.pl

Strony Biuletynu Informacji Publicznej redagowane są przez merytorycznych pracowników komórek organizacyjnych Korona Spółka Akcyjna.

ilość odsłon : 3435
ostatnia zmiana: 2008-05-22 02:30:26