Korona Spółka Akcyjna

ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
tel. (041) 340 34 03, fax. (041) 340 34 15
Bank Gospodarki Żywnościowej
Numer rachunku : 20 2030 0045 1110 0000 0162 4980
http://www.korona-kielce.pl korona.sa@korona-kielce.plProsimy wybrać odpowiedni załącznik poniżej:


Bilans - Aktywa cz.I
Bilans - Aktywa cz.II
Bilans - Pasywa
Rachunek zysków i strat cz.I
Rachunek zysków i strat cz.II
ilość odsłon :
ostatnia zmiana: 2011-11-24 22:19:15