Korona Spółka Akcyjna

ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
tel. (041) 340 34 03, fax. (041) 340 34 15
Bank Gospodarki Żywnościowej
Numer rachunku : 20 2030 0045 1110 0000 0162 4980
http://www.korona-kielce.pl korona.sa@korona-kielce.pl


KORONA Spółka Akcyjna

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Kielcach pod numerem 0000163712
Kapitał zakładowy: 84 558 000,00 zł

ilość odsłon : 5500
ostatnia zmiana: 2021-01-08 12:59:24