Korona Spółka Akcyjna

ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
tel. (041) 340 34 03, fax. (041) 340 34 15
Bank Gospodarki Żywnościowej
Numer rachunku : 20 2030 0045 1110 0000 0162 4980
http://www.korona-kielce.pl korona.sa@korona-kielce.pl

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47, 64, Z,
2. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 47, 82, Z,
3. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47, 89, Z,
4. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47, 91, Z,
5. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59,11,Z
6. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59,12,Z
7. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo o programów telewizyjnych 59,13,Z
8. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59,20,Z
9. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68, 20, Z,
10. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73,12,A
11. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73,12,B
12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsce na cele reklamowe w mediach elektronicznych ( Internet) 73,12,C
13. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73,12,D
14. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85, 51, Z,
15. Działalność obiektów sportowych 93, 11, Z,
16. Działalność klubów sportowych 93, 12, Z,
17. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93,13, Z,
18. Pozostała działalność związana ze sportem 93, 19, Z,

Przedmiot działalności
ilość odsłon : 6271
ostatnia zmiana: 2009-11-24 13:03:08