Korona Spółka Akcyjna

ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
tel. (041) 340 34 03, fax. (041) 340 34 15
Bank Gospodarki Żywnościowej
Numer rachunku : 20 2030 0045 1110 0000 0162 4980
http://www.korona-kielce.pl korona.sa@korona-kielce.pl

Całkowita kwota płatna pośrednikom w okresie sprawozdawczym: 01.07.2017 - 30.06.2018: 385 519,13 złProsimy wybrać odpowiedni załącznik poniżej:


Sprawozdanie finansowe statutowe
Raport biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego
ilość odsłon :
ostatnia zmiana: 2019-04-01 19:25:15